görsel
Türk sinemasının usta oyuncularından, `metin akpınar`ın ekürisi sanatçı. 1943 yılında doğmuş sanatçı geçtiğimiz yıl 72 yaşında hayata gözlerini yummuştur.
WhatsApp hariç benimdir. Instagram, facebook, twitter gibi sosyal sitelerde hesabım yok. Daha mı iyi? diye soracaka olursanız, okulla ilgili duyurulurı 2. Kişilerden duymak zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında pek bir kaybınız olmaz. Aksine zamandan kazanırsınız.
ilk bulunduğunda, sınır 0 noktasında görüldüğünden neredeyse italya ve Avusturya arasında paylaşılamamış bir buz mumyasıdır. öldüğünde 1.60 m 50 kg olduğu tahmin edilmekteydi, bulunduğunda 13 kilo civarı gelmiştir. (burayı netteki bir yabancı kaynaktan şimdi okudum) vücudunda dövmeleri vardı.bitkisel malzemeden ve deriden yapılmış ilkel kıyafetler giyiyordu. yanında bıçak, bakır balta, oklar ve sadak, yay gibi silahları vardı.

geçenlerde filmi yapılıyordu, ne durumda bilmiyorum.

ötzi'nin hikayesi tam çözülememiştir, av yolculuğuna çıkarken dağda bir grup kişi ile ölesiye dövüştüğü kafaya bir darbe aldıktan sonra sol skapulaya yediği ok ile kan kaybından öldüğüne dair kanıtlar vardır. kendisi de dövüşürken iki kişiyi öldürmüştür (iki kişinin dna'sı ötzi'nin yanındaki okların üzerindedir, okları atıp vurduğu kişilerin üzerinden almış olmalıdır). iki üç diğer kişiyi de ya yaralamış ya öldürmüştür. bıçağında ve diğer ekipmanında bu kişilerin de dnaları tespit edilmiştir. ölmeden önce karnı üzerinde dönerek yediği oku çıkartmaya uğraşmış ama öyle kalıp ölmüştür.
kasaplık hayvanların usulüne uygun kesildikten sonra yüzülmüş, baş ve ayakları ayrılmış ve iç organları çıkarıldıktan sonra geriye kalan bütün haldeki gövdesine verilen ad. kısacası kemikli et.genelde kasapların buzluklarında hayvanların anüsüne sokulan bir çiçek ile teşhir edilir.
Twitter, YouTube yasaklanınca kıyametleri koparan kişilerin erişim engeline ses çıkarmadığı dünyanın en büyük sanal ansiklopedi.
“Ama biz başına sıfır koyuyoruz ki, giriyoruz biz.” Diyenler Wikipedia’daki yazar oranının azalmasını Gözardı ediyor. Ne yazık ki Türkçe makaleler neredeyse hiç artmamakta. Çocukların ödevi Wikipedia’dan yaptığını engelin çok iyi olduğunu söyleyenler de gerçekten o çocukların şimdi Wikipedia’ya erişim engeli olunca internetten yapmadığını mı savununuyor yani!

Benim derdim şunla bunla ya da şahıslarla değil Wikipedia ile, Özgür ansiklopedi ile, dünya’nın bilgisinin paylaşımı ile. İnsanlar keşke Wikipedia’nın resmi Twitter hesabına girince şu sabitlenmiş tweet ile karşılaşmasak: https://twitter.com/Wikipedia/status/1121922757418110976?s=20
Son zamanlarda artmış olan eylemdir. Belli yazarlar tarafından yapılıp başlıklar (1) entry ile sınırlı kalmaktadır. (Çünkü ne yazacaksın? gidip internetten başka yerlerdeki bilgileri kopyala-yapıştır yapmak dışında bir şey yapamazsın)Şahsen bu tarz entrylerin içeriklerinden rahatsız olmamakla birlikte "sıklığı" ve sözlüğü kısıtlaması açısından çok fazla rahatsız olmaktayım.
Sağlık bakanlığınca belirlenmiş ve resmi gazetede yayınlanmış olan görevleri şunlardır;

a) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır. Ortaya çıkan komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar, gerektiğinde hastayı sevk eder.b) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerilere ilaveten, mesleği ile ilgili eğitim ve bilimsel faaliyetler yoluyla kazandığı bilgi ve beceriler çerçevesinde sanatlarını icra ederler.c) Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, izler ve denetler.ç) Adli vakalarda ilgili mevzuatlarda tanımlanan iş ve işlemleri yapar.d) Gerekli gördüğü durumlarda, diğer tabip, uzman tabip veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon istenen tabip veya uzman tabip bu isteğe icabet eder.e) Başka bir birime veya kuruma sevki gereken hastaların, tıbben gerekli şartlar sağlanarak sevk edildiği birime veya kuruma ulaşımı için gerekli tedbirleri alır.Not: başlığı doktor, uzman doktor şeklinde açmadım. Çünkü sağlık bakanlığınca meslek "tabip, uzman tabip" şeklinde.