görsel

hitit veya "eti aslanı", hitit devleti'nin ana sembollerinden biri olup, hattuşa'dan maraş aslanı'na kadar bu uygarlığın egemen olduğu her yerde eti (hitit) aslanı'nı görmek mümkündür.
ayrıca erken cumhuriyet devri'nde, anadolu ve trakya'daki kadim uygarlıklara sahip çıkan ulusal türk milliyetçiliği'nin (türk ulusçuluğu da diyebiliriz) de simgesi olmuştur. bunu en çarpıcı örneklerinden birisi de büyük atatürk'ün mozolesi olan anıtkabir'deki aslanlı yol'da yer alan yirmi dört adet eti aslanıdır.
eti aslanı, ankara'nın simgesi olan eti güneşi gibi, biz türklerin unuttuğu ulusal simgelerimizden birisidir.
ingilizler britanya'nın kadim kelt britonlarına,
fransızlar galyalılara (asteriks ve obeliks'te olduğu gibi)
rumenler daçyalılara, arnavutlar iliryalılara sahip çıkıyor. modern genetik havuzlarına bu tarihi uygarlıkların da dahil olduğunu bilerek ulusal kimliklerini bunlarla pekiştiriyorlar.
(hatta ingilizler kendilerini kelt+anglosaksonluk haricinde britanya adasına yerleşen romalı lejyonerlerle dahi özdeşleştirirler.)
bizse kendi geçmişimizi gittikçe daha da unutuyoruz. bırakalım antik dönemleri, yakın geçmişimizde yaşananlar bile unutuluyor.
Bir tür tıbbiyeli işkence silahı. Tek başına tutulanı daha can sıkıcıdır. En can sıkıcı olanı ise gereksiz yere uyandırılıp "hocam hasta çubuk kraker yiyebilir mi?" Denilmesidir.
`ösym` tarafından planlanan değişiklik.halihazırda seyrek görülen hastalıklar üzerinden bilgiyi sorgulayan sistemin değiştirilerek türkiye'de yaygın görülen hastalıkların ve pratisyen hekimlerin sık karşılaşacağı durumlar üzerinden bilgi seviyesini ölçecek sistem üzerinde çalışılıyor.`lys`'de bu yıl uygulanacak olan açık uçlu soruların `tus`'da da uygulanacağı ve sık görülen hastalıkların tedavi reçeteleri ve tanı yaklaşımlarını içeren soru havuzunun oluşturulacağı belirtiliyor.bu sayede nasıl olacak bilmiyorum ama tusiyerlerin `tus dershaneleri`ne olan bağımlılıklarından kurtarılması planlanıyor.
(bkz:eko)

bize kapakların durumunu, ventrikül hacimlerini, ejeksiyon fraksiyonunu verir öncelikle.. delik varsa da görürsün ama akut mi da bilgi vermiyor..

ekokardiyografi ya da kardiyak eko veya daha basitçe eko, medikal ultrasonografi yöntemi ile kalbin görüntülenmesidir. standart iki boyutlu, üç boyutlu ve doppler yöntemleri ile kalbin görüntülenmesi sağlanır.
otozomal dominant aktarılan genetik bir hastalıktır. intestinal hemartömatöz polip ve mukokutanöz melanositik makül ile karakterizedir.
sağlık bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan türkiye sağlık istatistiklerinin 2016 yılına ait verileri yayınlandı.

özetle(2015 yılı ile karşılaştırmalı olarak):
her 100.000 canlı doğumda-2015 ile karşılaştırmalı
-anne ölüm hızı 14.6'dan 14.7'ye yükseldi.

her 1000 canlı doğumda-2015 ile karşılaştırmalı
-bebek ölüm hızı 7,5'dan 7,3'e düştü.
-neonatal ölüm hızı 4,1'den 4'e düştü
-beş yaş altı ölüm hızı 9,6'dan 9,4'e düştü.
-perinatal ölüm hızı değişmedi.

enfeksiyon hastalıkları insidansları:
her 100.000 nüfusa-2015 ile karşılaştırmalı
aids 0,15'ten 0,13'e,
kızamık 0,4'ten 0,01'e geriledi.

aşılama oranları %97'den %98'e çıktı.

sezaryen oranları %53.1 ile sabit kaldı.

2015 yılında toplam 660 milyon hasta sağlık kuruluşlarına başvururken bu rakam 2016 yılında 686 milyona ulaştı. bu başvuruların da %31'i birinci basamak sağlık kuruluşlarına yapıldı.

kişi başı hekime müracaat sayısı 8,4 iken 8,6 oldu.

2015 yılında 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 179 iken, 2016 yılında 181'e ulaştı. batı anadolu'da bu sayı 269 iken, güneydoğu anadolu'da 122.

kaynak:
http://www.saglikistatistikleri.gov.tr/dosyalar/SIY_2016_Haber_Bulteni.pdf
`şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde` diye devam eden ziya paşa'ya ait beyit.

'keşke herkes söylediği kadar olsa fakat öyle değil herkes yaptıkları kadar ve kişinin zekası yapıtlarında gizlidir' demek gibi bir şey.