15/05/19 niktofilik sanrılarımın egzajere edilmesi

transandantal proseslerden mütevellit kollektivist popülasyondan abandone olmayı gereksinir. mükerrer ve kıtipiyöz nosyonlar çerçevesinde bizâtihî problematik bir natüre sâhip olan eytişimsel varlığın, paul tillich'in teolojik filozofi ekolünde de değinilmiş ontolojik kendindelik muhtevâ eden tasvirlerine artık pejoratif tutum takınmak zorunda idim. yeni âvâm jenerasyon ile koordinatif mental konsensüs sağlamada deneyimlediğim dekompansasyon; neliğimi, kasvetli gecelerin konseptüel ve sanatvârî prodüktlerine irreversibl olarak adapte etti. yeryüzüne artık bir corpse'un ardından bakmaktayım. bu sâyede edindiğim niktofilik bünyenin başat komplementer komponenti olan doom metal, gotik müzik ve dsbm, personalitemi âdetâ bir simülark gibi deskripte etmekte; çevremde kontaktta kalmak zorunda olduğum entelektüel eritemler ve jakobenler ile hududlarıma bir hudud daha çizmekte; vedâhî individüalistik perspektiflerimi bir kognitif akış içerisinde serserî bir kontrargümana mekân bırakmayacak raddede kuvvetlendirmektedir. bu gece agalloch, nargaroth ve through the pain'le hakîkâtin sesini ordiner insanlardan âzâdının zamânıdır.
içerik kuralları - iletişim