20 temmuz 2016 olağanüstü hal ilanı – Tıbbiyeli Sözlük
gerçekleşmemek üzere tasarlanmış olan darbenin ardından türk demokrasisine indirilmiş darbedir. Önümüzdeki üç aylık süreçte yetkileri arttırılmış kolluk kuvvetleri istediğini gözaltına alabilecek, gözaltı süresini uzatılabilecektir. Çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle kişilerin haklarını aramaları oldukça zorlaşacaktır.

Daha açık söylemek gerekirse önceden fişlenmiş binlerce kişi darbe bahanesiyle -paralel yapılanmadan olsun olmasın- devlet kadrolarından temizlenecek, kimse de gıkını çıkaramayacaktır.