24 ağustos 1516 mercidabık muharebesi – Tıbbiyeli Sözlük
Mercidabık Muharebesi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan ilk ve kati neticeli savaştır. 24 Ağustos 1516'da Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu arasında Halep şehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonucunda Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı.

Mercidabık’ta kazanılan zafer, Osmanlı Devleti'ne dini, siyasi, askeri, iktisadi pek çok fayda sağladı. Hilafetin Osmanlı Hanedanına geçme yolu açıldı. Doğuda Osmanlı Devleti'nin son rakibi Mısır - Memlûk Devleti, ortadan kaldırılma safhasına getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hâkimiyetine girdi. Mısır ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu’nun zaptedilmesiyle, Anadolu Türk birliği tamamlandı.

(bkz:24 ağustos sınırdışı cerablus operasyonu)
iki türk islam ülkesinin yine ve yeniden karşı karşıya gelmesi sonucu ortaya çıkan savaş. mutlak osmanlı zaferi ile sonuçlanmış ve devlet-i türkiye'nin elinde sina ve mısır toprakları kalmış. bir sonraki sene birinci selim önderliğinde ridaniye savaşı yapılacak ve devlet-i türkiye nin varlığına son verilecektir.