resmi gazetede bugün yayınlanan karara göre 5. ve 6. bölgelerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren doktorların yeniden devlet hizmet yükümlüsü olduklarında 5 ve .6 bölgelere atanamayacaklarına yönelik 2014 yılında çıkarılan düzenleme yürürlülükten kaldırıldı.



kısacası bu düzenleme ile 70.dhy'de sadece 5 ve 6. bölgelere kadro açılacak şeklinde yayılan söylentiler kuvvetlenmiş oldu.