44+xx’lerin sosyal medyada övülmesi sorunsalı – Tıbbiyeli Sözlük
toplumu derinden sarsan, arz-talep dengesini alt-üst eden, önem verilen şeylerin yanlış kanalize edilmesinden ötürü ortaya çıkan yadsınamaz bir gerçektir.bugün isengard'da, isengard sakinlerinin kendi heykellerini sergiledikleri panayırda gördüğüm bir heykel, ayrıca "`makyaj yapmadığında ağladın mı diye sorulması`" başlığını da görmemle birlikte bu başlığı açmaya karar verdim. arkadaşlarıyla beraber Heykelini yaptıran arkadaşım 46,xx sağlıklı bir uruk hai. Heykelin altında yazan ise "yine mi çok șiriniz". Heykelde 4 tane uruk hai var. aralarında yüzüne en bakılmayacak olan ise heykeli yaptıran. Heykelin altına kazıdıkları yorumlarda sırayla birbirlerini övmüşler. acaba ben mi yanılıyorum diye düşünüp 7-8 tane uruk hai'e danıştım. hepsi benimle aynı fikirdeydi. Șirin olduğunu düşünen uruk hai arkadışımız, arkadaşlarının kendisine gerçeği söylememesi nedeniyle komik duruma düşüyordu.aynı zamanda bu arkadaşım kendini son dudak bükücü ilan edip 569984521 tane dudağı büzülmüş şekilde heykelini yaptırmış, sık sık egosunu bu şekilde tazelemiş. bu arkadaşın ilk heykellerine baktığımda, ilk övülmesi bir goblin olan annesi tarafından başlamış olup; yakın akraba, yakın arkadaş ve gollum şeklinde zincirleme devam etmiş.ben ki bir kişiyi dış görünüşünden ötürü yargılamaktan nefret eden, kişilerin iradesi altında gelişmeyen şeyleri yorumlamaktan kaçınan bir saruman yaveri olarak arkadaşımın șirin olmaması durumuna dikkat çekmiyorum. dikkat çekmek istediğim nokta arkadaşımın başkalarının ona yalanlar söylemesi sonucu kendini komik durumu düşürmesi. siz siz olun kişilere duymak istediklerini değil gerçekleri söyleyin.son bir sözüm de yurdum orklarına: biraz gururlu olun, kişilerin iradesi olmayan şeyler altında gelişen olgularına methiyeler düzmeyin, sözgelimi bir uruk hai'e güzel olduğu için değil; entelektüel olduğu için veya kültürel birikimi fazla olduğu için methiyeler düzün. hayvani güdülerinize sahip çıkın. böylelikle isengard'ımızın gelişimi ivme kazansın.
Zaten sosyal medya da 46 XX / 46 XY ayrımı yapmaksızın insanlar birbirini övüyor ya da yermiyor mu ¡¿

Evet insanlar yedikleriyle gezdikleriyle yaratıcının verdiği güzellikle hatta yaptıkları iyilikle bile övünüyor

Okuyan yazan kültürlü birikimli insanlar revaçta değil bu aralar Kabuğa yatırım yapmaktan öze yatırım yapmaya sıra gelmiyor