Dilbilimci Derek Bickerton'un Adam's Tongue kitabında tartıştığı niş inşası temelli bir dil hipotezidir.

‌Niş inşası, canlıların evrimleri süresince çevrelerini düzenlemeleri ve kendilerinin de bu çevreden etkilenerek değişmeleri durumlarını içerir. Modern insan için bir örnek vereyim. Modern insanlar önce bilgisayar ve internet teknolojilerini geliştirdi, sonra ise bu teknolojilerin etrafında bir kültür oluşturdular. Bu oluşan kültür de modern insanları çeşitli yönlerde değiştirdi. Örneğin uzaktan eğitim, örneğin sedanter yaşam, örneğin genç erkeklerin pornografi ve video oyunlarıyla tükenmesi... Örnekler çoğaltılabilir ancak zannediyorum ki demek istediğim anlaşılmıştır.

‌Bickerton niş inşası temelli dil hipotezini açıklamak için bir senaryo sunar. Senaryoda yiyecek bulmanın zor olduğu dönemlerde yaşayan hominidlerin leşçilikle beslendiği dönemi örnek verir. Leşlerle beslenmek, her dönemde az enerji harcayarak yapılması mümkün olduğu için önemli bir beslenme yoludur. Bir megafauna hayvanı ölmüştür, leşi ortadadır. Ancak bu hayvanın derisi çok kalın olduğu için diğer hayvanlar onun etinden faydalanabilmek için mikroorganizmaların ürettiği gazlarla derinin açılmasını beklemek zorundadırlar. Bu deriyi açabilecek olan canlı yiyecekten daha erken faydalanarak diğerlerinin önüne geçecektir. Hominidler biraraya gelerek çabalarlarsa bunu başarabileceklerdir. Ancak biraraya gelmek için birbirlerine leş bulduklarını haber vermeleri gerekmektedir. Bu haber vermeyi hayvanın sesini taklit ederek yapmaya başlarlar. Zaman geçtikçe bu çıkardıkları sesler birbirleri tarafından anlaşılır hale gelir. Çocuklarına aktarırlar. Ancak bazen buldukları leşi, etleri tükenmiş olarak bulacaklardır. Bu hâlde yine yemek buldukları zaman çıkardıkları taklit sesleri homurdanacaklardır. Ancak bu sefer sinirlenerek, yemeği yiyemeyerek. Böylece çıkarılan ses bağlamından kopmaya başlar ve bağlamından koptuğunda daha soyut bir hâle gelir. Kavramlaşmaya başlar, zamandan ve mekândan serbestleşirler. Dilin öğeleri olurlar, dili başlatırlar.

Döner bıçakları ile dalalım hipotezi :)