Adaptif strateji, Sewall-Wright tarafından bir türün organizmalarının yaşama ve üreme başarısını artıran bir dizi özelliği tanımlamakta kullanılmış bir terimdir. Bu özellik setlerinin orijini çeşitlilik göstermekle birlikte yakın bir ortak atadan köken alabilir ya da benzer çevresel koşullara bağımsız adaptasyonların bir sonucu olabilir (paralel evrim veya konvergent evrim). “Adaptif strateji” birden fazla tür tarafından paylaşılabilir. Benzer alanları işgal eden türler, benzer yolaklarla yaşamsal özellik evrimleştirir ya da üreme başarısı gösterir. Dolayısıyla adaptif alanları benzer olan türlerin adaptif stratejileri de benzerdir. Bu nedenle adaptif alan, adaptif strateji ve adaptif tip terimleri birbirine paralel açıklamalar içerir. Adaptif strateji ve adaptif alan arasındaki ilişki, benzer adaptif stratejiye sahip olan taksonların benzer adaptif alanlara sahip olması ve bu nedenle benzer adaptif tip sergilemesi olarak kısaca özetlenebilir. Bazı durumlarda da bir soy, kısa sürelerde birden fazla türe doğru çeşitlenebilir yeni adaptif alanlara sahip olabilir. Bu fenomene evrim literatüründe adaptif radyasyon adı verilir.kaynak:

[https://evrimseltip.org/2017/01/20/1517/ ~ https://evrimseltip.org/2017/01/20/1517/]