"vasopressin" olarak da bilinir.
-hipotalamusta sentezlenir ve oksitosinle birlikte arka hipofizden salgılanır.
-vücudun osmotik dengesinden, kan basıncından ve böbrek fonksiyonundan sorumludur.
-distal tübül ve toplayıcı kanalda, lümenden sadece su çeken proteinlerin (aquaporin-2) ekspresyonunu artırır.
-renin-anjiyotensin-aldosteron sistemiyle salgılanması aktiflenir.

edit: bilgi hatam için kusura bakmayın.
hipotalamus suprakiazmatik nükleusta üretilip aksonal yolla nörohipofize gönderilir. buradan salınır. açılımı antidiüretik hormon. distal tübülüs son kısımlarına ve toplayıcı kanallara etki eder su geri emilimini arttırır. idrar konsantrasyonu artar miktarında azalma olur.
(ebkz: #53317)de bahsi geçen aksonal taşınma olayı nörofizin 2 proteini ile gerçekleştirilir. Hatta tus çalışanlar için bir akronim:Paraventriküler )

Oksitosin )

Suprakiazmatik ) po - sa 1.hece po 1.nörofizinle,

Adh ) 2.hece sa 2.nörofizinle taşınırHadi kolay gelsin
Bulantı vazopressin salgısını arttırır. Vazopressin de vazokonstrüksör etkisiyle ince barsakları perfüze eden damarları daraltır. Kan akımı bu sayede sindirim kanalından başka tarafa kaydırılır ve bu yolla toksik maddelerin emilmesi azaltılmış olur.
su ve sodyum tutucu hormon.ekleme: addison, aldosteron eksikliğinde görülmüyor muydu?
aşık olduğunuzda hipotalamus tarafından salınımı artırılan bir hormondur.
9 aminoasitlik peptid hormondur. primer olarak salınımını belirleyen serum osmolaritesidir. serum osmolaritesinin azalmasıyla hem renal kan akımının azalmasına sebep olur hem de v2 reseptörü ile distal ve toplayıcı tübüllerden su geri emilimini artırır. eksikliği diabetes insipidus 'a yol açar.v1 reseptörü ise kan hacmindeki %10-15 'lik ciddi bir azalmanın sonucundaki hipovolemiye cevap olarak ip3 üzerinden vazokonstrüksiyona yol açar. ancak v1 reseptörünün devreye girmesi için kan adh düzeyinin oldukça yüksek olması gerekir.bir de v3 reseptörü vardır, kimi kaynaklarda v1b olarak da geçer. acth salınımını artırır.