ahit sandığı – Tıbbiyeli Sözlük
görsel
musa peygambere indirilen 10 emri içeren özel hazırlanmış sandık.

2,5 arşına 1,5 arşın ölçüleri vardır. (kenarlar oranı `altın oran`a çok yakındır)

anlatılana göre sandıkla beraber girilen hiçbir savaş kaybedilmemiştir

ayrıca sandığı özel taşıyıcıları vardır

taşıyıcıların ise özel şekilde hazırlanma ritüelleri vardır

sandığa taşıyıcılardan başka yaklaşan olursa ölür

sandığın bu özellikleri dolayısıyla sahip olmak isteyen kişiler cezalandırılmıştırkur'an'da bu konu ile ilgili

bakara

248-Peygamberleri onlara şöyle dedi: “Onun hükümdarlığının alameti, size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Mûsâ ailesinin, Hârûn ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.

tevrat anlatımıyla

sandığın yapılış şekli şöyledir:

--------------------------

mısırdan çıkış 25

10 "akasya ağacından bir sandık yapsınlar. boyu iki buçuk[1,1metre], eni ve yüksekliği birer buçuk arşın[0,7metre] olsun.

11 içini de dışını da saf altınla kapla. çevresine altın pervaz yap

12 dört altın halka döküp dört ayağına tak. ikisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak.

13 akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla.

14 sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir.

15 sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.

16 antlaşmanın koşullarını belirten taş levhaları sana vereceğim. onları sandığın içine koy.

17 "saf altından bir bağışlanma kapağı yap. boyu iki buçuk[1,1metre], eni bir buçuk arşın[0,7metre] olacak.

18 kapağın iki kenarına dövme altından birer keruv yap.

19 keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap.

20 keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak.

21 kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy.

22 seninle orada, levha sandığı'nın üstündeki keruvlar arasında, kapağın üzerinde görüşeceğim ve israilliler için sana buyruklar vereceğim.

-------------------------------

1.samuel 51Filistliler, Tanrı'nın Sandığı'nı ele geçirdikten sonra, onu Even-Ezer'den Aşdot'a götürdüler.

2 Tanrı'nın Sandığı'nı Dagon Tapınağı'na taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler.

3 Ertesi gün erkenden kalkan Aşdotlular, Dagon'u RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular.

4 Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında, Dagon'u yine RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış, eşiğin üzerinde duruyordu; yalnızca gövdesi kalmıştı.

5 Dagon kâhinleri de, Aşdot'taki Dagon Tapınağı'na bütün gelenler de bu yüzden bugüne dek tapınağın eşiğine basmazlar.

6 RAB Aşdotlular'ı ve çevrelerindeki halkı ağır biçimde cezalandırdı; onları urlarla cezalandırıp sıkıntıya soktu.

7 Aşdotlular, olup bitenleri görünce, "İsrail Tanrısı'nın Sandığı yanımızda kalmamalı; çünkü O bizi de, ilahımız Dagon'u da ağır bir biçimde cezalandırıyor" dediler.

8 Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırttılar ve, "İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı ne yapalım?" diye sordular. Filist beyleri, "İsrail Tanrısı'nın Sandığı Gat'a götürülsün" dediler. Böylece İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı Gat'a götürdüler.

9 Ama sandık oraya götürüldükten sonra, RAB o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. RAB kent halkını, büyük küçük herkesi `urlarla` cezalandırdı.

10 bu yüzden tanrı'nın sandığı'nı ekron'a gönderdiler. tanrı'nın sandığı kente girer girmez ekronlular, "bizi ve halkımızı yok etmek için israil tanrısı'nın sandığı'nı bize getirdiler!" diye bağırdılar.

11 bütün filist beylerini toplayarak, "israil tanrısı'nın sandığı'nı buradan uzaklaştırın" dediler, "sandık yerine geri gönderilsin; öyle ki, bizi de halkımızı da yok etmesin." çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. tanrı'nın onlara verdiği ceza çok ağırdı.

12 sağ kalanlarda urlar çıktı. kent halkının haykırışı göklere yükseldi.

------------------------