akad imparatorluğu

çivi yazısında orijinal adı "mat aqqadu" olan bronz çağı'nda yıkılan sümerlerin uygarlığı'nın üzerine kurulan ve arapça ve ibranice gibi semitik bir dil olan akadça konuşan akad uygarlığı'nın imparatorluğudur. mö 2300'lü yıllardan mö 2100'lü yıllara değin sürmüştür. toprakları günümüz mezopotamya arazisinin neredeyse tamamını kapsıyordu. ilk yöneticileri sargon idi.
tarihteki ilk imparatorluk. o dönem çevresindeki devletler savaştan savaşa ordu kurarken kendisi devamlı bir düzenli ordu kurmuş tarihte ki ilk bölgesel süpergüç lerden birisi olmuştu. insan merak ediyor acaba akatlar olmasaydı bugun şehir devletine benzer sistemlerde yaşıyor olur muyduk?

içerik kuralları - iletişim