akonitaz

trikarboksilik asit siklusunda sitratı izositrata dönüştüren enzimdir.
(bkz: tca)
(bkz: krebs siklusu)
floroasetat tarafından inhibe edilen enzimdir.

içerik kuralları - iletişim