glomerüler filtrasyon hızınıngfr saatler-günler içinde azalarak kanda nitrojen ürünlerinin artması ile karakterize bir sendromdur.İlk bulgusu genel olarak `oligüri`dir.etyolojik yerine göre prerenal, renal ve postrenal olmak üzere üçe ayrılır.
ABY öntanısında ilk iş varsa USG yoksa bir idrar sondası ile postrenal ABY'yi dışlamaktır.Dışlandığı zaman hastanın muayene bulguları ve idrar tahlili ile de prerenal-renal ayrımı yapılır.Şöyle ki prerenal ABY'nin en önemli nedeni hipovolemidir.Hastanın muayenesinde dehidratasyon bulgularına dikkat edilmesi önem taşır.Ayrıca idrar tahlili ile de FENa,idrar osmolalitesi vs. ölçümü yapılarak da prerenal-renal ayrımı yapılabilir.