1307 - 1326 yılları arasında yaşamış olduğu düşünülen, muhtemelen avrupa tıp târihindeki ilk kadın anatomisttir. o dönemde bir cerrahın asistanlığını yaptığı rivâyet edilir. varlığına dâir kesin deliller tartışmalı olsa da, literatürde ismi geçer. vasküler sisteme renkli kimyasallar enjekte edilip damarları inceleme tekniğini ilk kez dile getiren kişidir. 19 yaşında enfeksiyöz nedenlerle hayâtını kaybettiği tahmin ediliyor.

kendisini bir hasta başında gösteren bir resim:

görsel