alevilik

kimine göre bir din, kimine göre yaşayış tarzı, kimine göre kültür, kimine göre ise islam dininin bir mezhebi. işin garibi kendini aleviyim diye tanımlayanlara sorduğumda onlar da ne olduğunu tam olarak bilmiyor.

kimi namaz kılıyor, ramazan ayında orucunu tutuyor, kimi camiden adımını atmıyor, muharrem orucu adı altında sek su hariç sıvıların tüketildiği bir oruç tutuyor, kimi de hiçbirini yapmıyor.

devlet tarafından sufi bir tarikat olarak adlandırılan alevilik bu nedenle ibadet işlerinde devlet desteği alamamaktadır.
alevi olma durumu.


şaka maka bana kalırsa eskiden beri saygı duyduğum inanış.

bugün bazı kendini doğru müslüman(!) sanan sünniler yaptıklarını saçma bulsa da tanrı için yapılan davranışta doğruyu yanlışı daha akıllı yollarla değerlendirmek gerekir.

sema hareketi gerçekten çok anlamlı bir harekettir.
hatta mevlana bile severek yapardı.
izlemesi bile çok zevkli

ayrıca tamamen çıkarcı politikalar yüzünden devlet tarafından destek verilmemesi çok saçma.
istisnalar kaideyi bozmaz derler
ama alevilik için o kadar istisna vardır ki ortada bir kaide kalmamıştır
temel olarak islamın şia mezhebine bağlı oldukları sanılır oysa şiilerdeki bir çok olaya ters şeyler alevilikte vardır.

kendi kanaatimce islamın anadoluya yerleşmesi sırasında buna karşı çıkan hristiyanlar ve diğer kadim anadolu medeniyetlerinin devamı olan (çok tanrılı dinler ve diğer anadolu dinleri) kişiler tarafından bir çeşit savunma yöntemi olabilir.

bildiğimiz gibi bir çok yunan tanrısının mekanı anadolu topraklarıdır hitilerin tanrıları da anadolu bir zamanlar vakit geçirmişti bu etkiyi hristiyanlığın başında olan tek tanrılı dini inancın anadoluya uğradığında `teslis` olarak dönüşümünde görürüz.aynı etkiyi (baba-oğul-kutsal ruh) ,allah-muhammed-ali olarak da görmekteyiz.bir başka benzerliği hristiyan ve alevilerin ibadetlerinde müziği kullanmalarında görebiliriz.

başka bir teori ise alevi deyiminin "ali" isminden değil "alev" den geldiği yönündedir.bu açıdan bakıldığında bir zamanlar ateşetapan insanlardan köken aldığı da düşünülebilir.

bir diğer durum ise allah'ımız kur'an'ımız bir diyen aleviler için söz konusudur ki bu durum genellikle batınilik diye ifade edilen ve kur'an'da yer alan açık ifadeleri tevil ederek dini hükümleri kaldırmak şeklinde tezahür eder.(bunun gibi bir şeyi orucu on güne bağlamak için çeşitli açıklamalar yapan birinde gördüm)

türkiye genelinde kabul edilen yorum ise aleviliği bir mezhep seviyesine indirip diğer müslümanlar arasında eriterek asimile etmek şeklindedir.

sonuç olarak kökleri belki islamdan önceye dayanan bu inanç sistemi hakkında daha söylenecek çok şey var ise de bunların beni ilgilendiren tarafı olmaması nedeni bu kadarlık yeter diyorum.nihayet aleviler adına aleviler konuşmalı bu benim işim değil
temel olarak 3 ayrı inancın izleri rahatlıkla izlenebilir. bunlardan birincisi islam olup,çoğumuz bilmekte o kısmını,ikinci kısmı özellikle eski türk inançlarından gelir,son kısmı da anadolunun yerel inançlarıdır. zerdüstlük ile ilgili kısmı aslında iran aleviliği yani daha çok şiiler olarak bildiğimiz kısımdır. anadolu aleviliğinin içinde zerdüst inancı yer almaz. günümüzde orta anadoluda bir çok ilde,göçmen toplumlarında,tahtacılar olarak bilinen kaz dağlarında da inananlar vardır.
alt komşumuz alevidir. beni dini inancı ilgilendirmez, insanlığına bakarım. gayet ahlaklı, iyi insanlardır.
eskiden ayıptı böyle şeyleri konuşmak. bu başlığı açmanın mantığı peki...sorgulanası!!!

içerik kuralları - iletişim