Tıbbiyeli Radyo Yayında!

alfa glukozidaz inhibitörleri

intestinal a-glukozidazi inhibe etmek suretiyle polisakkaritlerin enzimatik `degradasyon`unu azaltarak karbonhidratların sindirimini yavaşlatıp, absorbsiyonları geciktiren ve diyabetes mellitus tedavisinde kullanılan ilaç grubu.

avantajları:
kilo açısından nötr etkiye sahiptir.
toklun kan şekerini düşürür.
hipoglisemi riski azdır.
sistemik etkileri yoktur.

dezavantajları:
gastrointestinal yan etkiler,
orta derecede etkinlik,
günde 3 kez alınması.

alfa glukozidaz inhibitörlerinden ülkemizde sadece `akarboz` bulunmaktadır. `miglitol` ülkemizde bulunmamaktadır.
gis yan etkilerinden dolayı özellikle metforminle kombine edilmemesi gereken ilaçtır.sülfonilüre ve glinidler gibi insülin sekretoglarına göre en büyük avantajı tokluk kan şekerini düşürüp hipoglisemi riski olmamasıdır.ayrıca kreatin >2.0'da kontrendikedir.

içerik kuralları - iletişim