alfa ve beta taksonomi

alfa ve beta taksonomi (yun. alpha=ilk; beta= ikinci; taxis=düzene koymak) ernst mayr tarafından 1953’te modern içeriğiyle tanımlanan taksonomik terimlerden biridir. mayr, incelenen grubun taksonomik olarak alfa, beta ve bazı kaynaklara göre gama şeklinde birtakım düzeylerden geçtiğini ifade etmiştir. ona göre alfa, beta, gama ayrımında alfa taksonomi karakterize edilen ve isimlendirilen yeni tür hakkında olup beta taksonomi türleri alt ve yüksek kategorilere filogenetik rekonstrüksiyon yaparak ayırmaktır. gama taksonomi ise iç spesifik varyasyonların incelenmesidir. anlaşılacağı üzere alfa taksonomide üzerinde durulan esas seviye, tür seviyesi olmakla birlikte 1968 yılında yine mayr tarafından verilen bir tanıma göre beta taksonomide sınıflandırma derecesi tür-üstüdür. taksonominin tüm derecelerini esasında birbirinden keskin sınırlarla ayırmak zor olup sınıflandırma seviyeleri birbiriyle doğrudan ilişkili ve birbirinin içine geçmiş durumdadır.

alfa taksonomi terimi mayr’ın belirttiği bilimsel açıklamalardan önce eski literatürde daha farklı içerimlere sahip olacak şekilde de kullanılmıştır. eski literatüre göre alfa taksonomide morfolojik nitelikler ön planda olsa da günümüzde yeni tür sınıflandırılmasında morfolojik özellikler arka plana itilmiştir.

referans

https://evrimseltip.org/2017/07/03/alfa-ve-beta-taksonomi-%E2%80%A2-ansiklopedik-bilgi/

içerik kuralları - iletişim