alieni ıuris

başkasının hukukuna veya toplumsal egemenliğine tabi olan kimselerdir.
*örnek verecek olursak bir ailedeki anne ve çocuklardır, babaya bağımlı oldukları için.
ayrıca bu kavram roma hukukundadır.

içerik kuralları - iletişim