almandağı muharebesi

viyana'nın kahlenberg tepesinde veziriazam merzifonlu kara mustafa paşa komutasındaki sancak-ı şerif altında toplanan türk imparatorluğu ordusu ile avusturya ve leh imparatorluk orduları arasında vuku bulmuş, ikinci viyana kuşatması'nın yenilgi ile sonuçlanan muharebesidir.
12 eylül 1683 tarihinde sabah 8'de avusturya taarruzu ile başlayıp saat 16 civarı leh hussarlarının genel taarruzu sonucu abaza sarı hüseyin paşa, ibrahim paşa ve merzifonlu komutasındaki türk kuvvetlerinin mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. sancak-ı şerif sanılan paşa'nın kişisel standart sancağı avusturya birlikleri tarafından ele geçirilerek papa'ya gönderilmiştir.
bu başarısızlık sonucu merzifonlu belgrad'da kelleyi vermek zorunda kalmıştır.
ilginç bir enstantanedir:
cumhuriyet'in ilk yıllarında atatürk'ün ve çevresinin bir gün bir okulda tarih dersinde buluşması sırasında öğretmenin merzifonlu'nun başarısızlığından dem vurması üzerine gazi biraz da sinirlenerek,
"öğretmen bey, öğretmen bey! 173.000 kişilik bir orduyu istanbul'dan alıp avrupa'nın göbeği olan viyana önlerine götürmek her komutanın yapabileceği bir iş değildir. bu büyük tarih olayını, o büyük adam gerçekleştirmiştir. viyana'yı padişah, kanuni sultan süleyman kuşatabilmiştir. merzifonlu onun derecesinde büyük bir adamdır. siz nasıl olur da böyle bir başkomutanı kötülersiniz? gençler! merzifonlu değerli bir komutandır. bunu böyle biliniz. bu şekilde yenilenler, yenik sayılmazlar." demiştir.

içerik kuralları - iletişim