aminoasit rasemizasyon târihleme – Tıbbiyeli Sözlük
aard veya aar şeklinde literatürde görürüz. aminoasit rasemizasyonunun “moleküler saat” olarak târihlenmede kullanılmasıdır. bu metotla, incelenen aminoasiti barındıran yapıların târihleri hakkında bilgi edinilebilir. bu süreç esâsında doğrudan sıcaklık değişimlerinden etkilendiğinden güvenilir nitelikle olduğuna dâir şüpheler olsa da, sıcaklık değişiminin minimumda olduğu bilinen yapılarda daha doğru sonuçlar verir. örneğin bu metot, devekuşu yumurtalarının kalsit kristallerinde oldukça korunmuş olarak bulunan izolösin aminoasitinde kullanılmış ve devekuşu yumurtalarının târihlendirilmelerinde kullanılmıştır. bu târihleme yöntemi bu nedenle evrimsel araştırmalarda önemli bir rolü üstlenebilir. sıcaklıkla ilişkili sıkıntılar çözülebilirse, aard metodunun güvenilirliği artacaktır.

aminoasit rasemizasyon târihleme metodu, basitçe geçmiş dönem çevreyi ve vital bulguları değerlendirmekte kullanılabilir:

görsel


referanslar ve okuma önerilerim:

grün, r. (2008). amino acid racemization dating. encyclopedia of archaeology,429-433. doi:10.1016/b978-012373962-9.00006-6

last, w. m., smol, j. p., birks, j. b., lotter, a. f., & juggins, s. (2004). tracking environmental change using lake sediments. dordrecht: kluwer academic