angulus sterni

aynı zamanda louis açısı da denilmektedir efendim kendilerine. manibrum sterni ile corpus sterni arasında bulunmaktadır. kaç derece olduğu sorusuna gelecek olursak, maalesef hiçbir yerde açısıyla ilgili sayısal bir ifadeyle karşılaşmadım. eğer bu konuda bilgisi olanlar yeşillendirirse müteşekkir olurum.
yaptığı açılanma ortalama olarak erkeklerde 163.4, kadınlarda 165 derece olmakla birlikte 149-177 arasında değişiklik gösterebiliyormuş.
kaynak: ball, m., & adigun, o. o. (2018). anatomy, angle of louis. in statpearls [internet]. statpearls publishing.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459336/

manubrio-sternal eklemin yaptığı açılanmadır. dışardan palpe edilebilir. bazı anatomik noktaların bu açı hizasına denk gelmesi nedeniyle klinik oryantasyon bakımından önemlidir:
- 2. kostanın sternumla yaptığı eklem (birinci kosta klavikula altında kaldığı için palpe edilmez, ikinci ve sonraki kostaları sayabilmeyi sağlar)
- t4-t5 intervertebral disk
- mediastinum superius ile mediastinum inferiusu ayıran horizontal düzlem
- trakea bifurkasyonu
- trunkus pulmonalis bifurkasyonu
- solda arkus aorta'nın, sağda vena kava superior'un üzerini örter.
- perikard; ksifi-sternal eklem ile manubrio-sternal eklem arasında uzanır.
23 şubat 2020 tus sınavında hangi hizada olduğu sorulmuştur.

içerik kuralları - iletişim