anorexia

hayvanların yem tüketimine veya yeme ilgi duymamasıdır. total anoreksi patolojik bir bozukluktur. açlık ve tokluk merkezinin inhibe edilmesi veya tam olarak baskı altına alınmasına bağlıdır.

anoreksiyi doğrudan etkileyen nedenler nörolojik işlev bozukluğu (serebral ödem, hidrocephalus), hipotalamus hastalıkları (travma, enfeksiyon, neoplazma) psikolojik nedenler (insanlarda anorexia nervosa), ve lezzetli olmayan diyet olarak sayılabilir.

ikincil anoreksi ağrı (abdominal, ürogenital, torasik), abdominal organ hastalıkları torasik maddeler, neoplazma, enfeksiyon hastalıkları, ketosis, kalp yetersizliği, otoimmun hastalıklar vb. sayılabilir.


yalancı anorexia (pseudo) ise ağız boşluğunda yangı, yabancı cisim, stomatitis, pharyngitis, tonsitilis, mandibuler paraliz, veya maksiller çıkık, özefagitis, tetanoz ve temporamandibuler myositis (m.eosinophylica) olgularıdır.

vet.hek.》den

içerik kuralları - iletişim