antabus

ilacın etken maddesi disulfiram‘ dır.

kronik alkol bağımlıları için kullanılan caydırıcı nitelikte ilaç. vücuda alınan alkol, alkol dehidrojenaz isimli enzim tarafımdan asetaldehite dönüştürülür. antabus’un etken maddesi olan disulfiram bu enzimi baskılayarak asetaldehite dönüşümü engeller. vücutta asetaldehit birikimi olur ve bu da nahoş durumlara (bulantı, kusma, kalp çarpıntısı, fazla terleme, halsizlik, başdönmesi, bayılma hissi vs.) neden olur. hasta her alkol aldığında bu tür belirtiler görmekte ve zamanla alkolden uzaklaşmaya hatta tiksinti duymaya başlarlar. eee bir musibet bin nasihatten iyidir
disulfiram aldehit dehidrojenaz inhibitörüdür,bu enzimi inhibe ettiği için söylenilen etkilere yol açan aldehit bileşikleri birikir. alkol dehidrojenaz inhibitörü olansa fomepizoldür. ayrıca şunu da belirtmek gerek:antabuse kullanacak olan kişinin bu ilacı kullanacağından haberdar olması gerekir. kişinin haberi olmadan bu ilacı kullanmasını sağlamak körlüğe, ölüme götüren sonuçlara yol açabilir. çünkü bu ilaçla birlikte fazla miktarda alkol tüketilirse aldehit bileşiklerinin konsantrasyonu toksik düzeylere ulaşabilir. hatta bu konuyu ele alan semaver kumpanyanın sergilediği bir tiyatro oyunu bile vardir. adı da "antabus" tur. merak edenler çevre tiyatroya uğrayabilirler.

içerik kuralları - iletişim