antibiyotik direncibilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucunda oldukça sık karşımıza çıkan halk sağlığı sorunudur.
en bilineni stafilokokus aureustadir. mrsa terimini duymayani meydan larousse ile kovaliyorlar bizim burda
2002'den bugüne (23.03.2018) iki katına çıkan dirençtir:
araştırmacılar , 22 mart'ta health affairs'de yayınlanan bir makalede, antibiyotiğe dirençli enfeksiyon oranlarının 2002'den bu yana kabaca ikiye katlandığını ve abd'de bakım maliyetinin yılda `2 milyar dolar`a ulaştığını bildirdi.

bu vakaların prevalansını tahmin etmek çok karmaşıklaşmıştır, çünkü vakaların sadece % 12'si `ıcd-9-cm` tanı kodları ile doğru bir şekilde tanımlanabilmiştir. rollins school of public health, emory university'den `kenneth e. thorpe`, `robert w. woodruff` ve meslektaşlarının açıklaması bu yönde.

yazarların söyledikleri, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonları tedavi maliyetlerinin ilk ulusal tahminidir, thorpe ve meslektaşları, bakteri enfeksiyonlarının toplam sayısının 2002 ile 2014 arasında nispeten sabit kaldığını (13.5 milyondan 14.3 milyona yükseldiğini) bulmuşlardır. antibiyotik direnci oranıysa, % 5.2'den % 11.0'e kadar dramatik bir şekilde artmıştır.

ilaca karşı korumasız enfeksiyonu olan hastalar için ilaç maliyeti 1394 abd doları, ilaca dirençli enfeksiyonları olanlarda ise 3698 abd dolarıydı ve bu da %165'lik bir artışı temsil ediyordu. bununla birlikte, komorbiditeler (antibiyotik dirençli enfeksiyonları olan hastalarda daha yaygın olan) dahil olmak üzere çoklu faktörler için ayarlanan çok değişkenli bir regresyon analizinde, artan maliyet 1383 $ idi.

2014 yılında, 1,5 milyondan fazla uyuşturucuya dirençli enfeksiyon vakasıyla, artan maliyet, yaklaşık 2.2 milyar dolarlık ilave ulusal tedavi maliyeti anlamına geliyordu.

yazarlar, bu durumda elde edilen genel maliyetin gerçekte olandan düşük olduğunu belirtmektedirler; çünkü analiz, bakım evleri, diğer uzun süreli bakım tesisleri, hapishaneler ve askeri veya veteran affairs gibi yerlerde yatan hastalara yönelik verileri içermemiştir. ki bu kuruluşlarda genellikle daha yüksek oranlarda antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlara rastlanır. ayrıca analizde toplumdaki "metisiline dirençli staphylococcus aureus ve pnömokokların birincil taşıyıcısı" olan çocuklara da yer verilmemiştir.

ayrıca, yazarlar maliyet analizlerini klinik harcamalarla sınırlandırdılar: “dolaylı toplumsal maliyetleri, enfeksiyonların varlığından dolayı bazı prosedürleri yerine getirememenin fırsat maliyetlerini, bunlara atfedilen morbidite ve mortalite maliyetlerini veya diğer enfeksiyon kontrolleri ve antibiyotik yönetimi harcamalarını dahil etmedik.”

yazarlar, yetişkin bir hastada dirençli bir enfeksiyonu tedavi etmek için artmakta olan sağlık bakım maliyetlerini ve bu tedavinin toplam ulusal maliyetlerini tahmin etmek için 2002-2014 yılları arasında tıbbi giderler paneli anketi'nden (meps) elde edilen verileri kullandılar.

tedaviye dirençli enfeksiyonlar, `ıcd-9-cm` kodları kullanarak tanımlandı. bir bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için reçeteli antibiyotiklerin iki veya daha fazla alt sınıfının kullanımını tedavi başarısızlığı olarak sınıflandırdılar.

bu dirençli enfeksiyonların nispeten az bir kısmı tanı kodları kullanılarak tanımlanmıştır. "genel olarak, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların yüzde 88'i ikinci kriterlerimizle, tedavi başarısızlığıyla belirlenirken, sadece yüzde 12'si `ıcd-9-cm` tanı kodları ile belirlenmiştir." diyor thorpe ve arkadaşları. bu, `ıcd-9-cm` kodları tarafından tanımlanan her bir enfeksiyon için yaklaşık dokuz antibiyotiğe dirençli enfeksiyon olduğunu göstermektedir.

yazarlar, kodların yetersiz kullanılmasının enfeksiyon tespit ve gözetimini engellediğinin yanı sıra enfeksiyonların gerçek prevalansını ve yükünü ortaya çıkarmak için geniş çaplı araştırma çabaları engellediğini vurgulamaktadır.

klinisyenler için bu bulguların da mali sonuçları vardır.

çalışma, merck and co.'dan thorpe'un başkanlığını yaptığı kronik hastalıklarla mücadele ortaklığı'na sınırlı bir hibe ile finanse edildi. yazarlar başka hiçbir ilgili finansal ilişkiyi açıklamadılar.

içerik kuralları - iletişim