antidiüretik hormon – Tıbbiyeli Sözlük
supraoptik ve para ventriküler çekirdeği getiri ki aklımıza klasik öğrenci bilgimiz supraoptik nukleustan salınır der.

bir böbrek günde yaklaşık 180 litre su emer emer... bunun 24 litresi kollekting duktlardan emilir.. işte bu toplayıcı kanal epiteli (ve distal tübül distali) üzerinde bulunan aqp 2 bu suyu emer... aqp 2 ise v2 reseptöründen (g stimulan) gelen sinyal sonucu ekprese olan quaporin 2 geni ile regüle olur.. eğer v2 üzerindeki adh duyarlılığı nefrojenik ya da santral bir neden ile inhibe olursa bu 24 litre sudan bir miktar kaybımız olur. yani diürezis meydana gelir..

bu v2 yi de vaptanlar inhibe ediyor unutmayalım..

siadh ve di konularına çalışalım. hiponatremi etyolojisinde kim rol oynuyor öğrenelim.

v1 i de unutmayalım..

kafa içi cerrahide artışını ve travmadaki sıvı regülayonuna etkisini araştıralım..
Santral yada nefrojenik diabetes insipidusun baş karakteri olan hormondur.poliüri polidipsi noktüri gibi belirtileri vardır bu yönden de diabetes mellitustan ayırt edilmesi gerekir.