antisosyal kişilik bozukluğu

psikopatik, sosyopatik kişilik bozukluğu ile eş anlamlıdır. psikopat/ sosyopat denilen bu hasta grubundaki kişiler ,toplumsal kurallara ters düşen davranışlar sergilerler ve suça eğilimlidirler. çocukluk çağında davranım bozukluğu tanısı konulan bu kişilere 18 yaşından sonra akb tanısı konur. sürekli karakollara düşer, cezalandırılırlar ancak bu olumsuz deneyimlerden ders almazlar.

bencillik, kibir, sorumsuzluk, kavgacılık, sahtecilik, hırsızlık, alkol, kumar, psikoaktif madde bağımlılığı gösterirler. uzun süreli ilişki kuramazlar. dürtülerini engelleyemezler. haz ilkesi her şeyin üstündedir. süperego gelişmemiştir, genelde suçluluk duymazlar. suçluluk duyulsa bile yüzeyel ve geçicidir.erkeklerde kadınlara oranla 3 kat fazla görülür. normal insanlar gibi duyguları hissedemezler.

ve psikopatların empati yetisi yoktur.
bir arastirmada "antisosyal kişilik bozukluğu olan olan bireylerde cinsiyet
kromozomlarının artışı ve kromozomal anomali riskinin normal
bireylere göre daha yüksek olduğu"nu okumustum.
dsm ' ye göre b grubundadır.
bir yazıda okumuştum genelde suç işleyen insanlarda görülme sıklığı fazla olan hastalık.
kişi, etkileşimde olduğu insanların haklarını umursamaz, onlara zarar verme konusunda tereddüt etmez. ek olarak başka insanların duygularına dair empatileri ya da sempatileri yoktur, bu durumdan bir sıkıntı hissetmezler.
orduların ve kolluk kuvvetlerinin sahip olmak istesiği bir numaraları insan tipi tam bir pisliktir::::tsk’da fazla bulunmaz çünki halen meristokrasi işlevseldir ancak türk polis kuvvetlerinin içinde bol bol bulunur zaten biraz merak etseniz bolca video mevcut.....................
itkisellik, ileriyi planlayamama, asabi tavırlar, sürekli sorumsuzluk ve pişmanlık duymama hali antisosyal kişilik bozukluğu ölçütlerindendir.psikopat yapılı insanlar çoğu kez etkileyici ve hoştur. kolaylıkla kendini sevdirebilir, rahatlıkla yeni arkadaşlar edinebilir. sıklıkla yalan söyleseler de, bu davranışlarını ustaca kamufle edebilir, aksini savunarak sizi kolayca ikna edebilirler. yalanı yakalandığında affettirmeyi çok iyi bilirler, fakat sözlerinde durmazlar. bundan dolayı da yakın arkadaşlıkları uzun sürdüremezler. başkalarının sevgisini ve iyiliğini objektif olarak değerlendiremez, kimseye minnet ve şükran duymazlar. eş olarak sorumsuz ve sadakatsizdirler.
bir çok psikopat ilk tanışmada etkileyici, doğal ve hoş görünebilir. bunlar amaçlarına ulaşmak için başkalarını duygusuzca kullanırlar. geçmişi ya da geleceği düşünmeden mevcut anı yaşamak ve o anki çıkarları doğrultusunda her şeyi yapabilmek onlar için tamamen normaldir.
psikopatide vicdan gelişimi yetersizdir. söz cambazlığı ile yüksek ahlaki standartları savunsalar da davranışlarında vicdandan eser yoktur. buna karşılık entelektüel gelişimleri gayet normaldir.vicdan gelişiminde yetersizlik, yüksek düzeyde tepkisellik ve saldırganlıkta da genetik etkenler ve duygusal yetersizliklerin yanısıra, anne baba tarafından reddedilme, istismar ve ihmal, tutarsız disiplin gibi faktörler rol oynar.
antisosyal kişilik bozukluğu olanlar bir suç ya da kabahat işlerken yakalandıklarında aldatma, yalan söyleme ya da kaçma gibi yöntemlerle cezalandırılma tehlikesini bertaraf etme yolunda büyük çaba sarfederler. ayrıca ödüle yönelik baskın bir tepki örüntüleri vardır. ödüle odaklı psikopatlar, ödüller önceki sıklıkta ya da değerde gelmediğinde derhal olumsuz tepki verirler.benmerkezci, duyarsız ve istismarcı duygulanım ömür boyu sürer.

içerik kuralları - iletişim