anüri – Tıbbiyeli Sözlük
Prerenal, renal, postrenal bir çok nedene bağlı olarak hastanın gün içerisinde 100mL den az idrar çıkarmasıdır. Benim sevdiğim tanımlama 0.5 ml/kg/saat den az idrar çıkarmak.

Bu arada aby tanımı kalktı ve akut renal injury (akut böbrek hasarı) tanımı geldi. Bu tanımın rifle kriterlerinde failure aşamasına kadar idrar çıkışı değerlendirilir ve f basamağı kriteri anüri değil oligüridir.
İdrar olmaması. Günlük atılan idrar miktarının 100 ml'den az olması durumudur. Hiç idrar çıkmamasına yani 0 ml/gün olmasına mutlak anüri denir.

Akut böbrek hasarı düşündüren bir bulgudur. En sık sebebi üriner obstrüksiyondur. Renal vasküler tıkanma, renal kortikal nekroz, rapid progresif glomerulonefrit gibi başka sebepleri olabilir.