aort diseksiyonu – Tıbbiyeli Sözlük
acilde çok akla gelmeyen, şiddetli yırtılır tarzda interskapular ya da ön göğüs ağrısı şikayeti ile gelen hastalarda atlanmaması gereken bir durumdur. tanısı bt, mr, tte ya da anjiografi ile konulur.
"Sanki biri Bıçakla sırtımdan kesiyor" ile tanı koydurabilen, acil operasyon gerektiren durum. Damar duvarında tunica media ve tunica intima arasının yırtılması ile karakterizedir.
akut ise, yani de bakey'e göre tip-1,tip-2 veya stanford'a göre Tip-a ise çok acil opere edilmesi gerekir. operasyonu ilginçtir. kalbin atmadığı ve dolaşımın tamamen durduğu bir bölümü vardır ki bu an ölümden pek farklı değildir.
aort kökünü tutan diseksiyonlar çok sık olmasa da sağ ya da sol koroner ağzını tıkayarak stemi ile karşımıza gelebilir. Böyle bir hastada aspirin, klopidogrel, heparin, trombolitik verilmesi kontrendikedir. ayırıcı tanıyı iyi yapmak gerekir. sağ-sol kol tansiyon farkı, mezokardiyak odakta erken diastolik üfürüm varsa diseksiyondan şüphelenilmeli. bütün bu muayene bulguları olmasa bile hasta marfan veya gebe ise diseksiyon ihtimali fazla olduğundan eko veya bt istemek en doğrusu olacaktır.
bıçak saplanır tarzda sırt- göğüs ağrısı , şiddetli karın ağrısı ve bacaklarda his kaybı ile gelebilen acil durum. tipik anemnez , sağ-sol kol tansiyonunda sistolik 20 mmhg dan fazla fark olması , paac grafide mediasten genişlemesi bulunması tanıda şüpheyi arttırır. eko ve bt anjio yla tanı koyulabilir. tee yapılmadıkça eko pek bişey vermez. şüpheniz azsa ekoyla uğraşabilirsiniz ama çoksa direk bt çekilmelidir. not: acilde çalışırken aort diseksiyonundan şüphelenen bir arkadaşıma d-dimer inin kaç olduğunu sormuştum. d-dimer istemedim ki neden? diye srmuştu. d-dimer i en çok yükselten hastalık aort diseksiyonudur.