aort

anatomi camiasında ata binmesiyle olay yaratmıştır.
(bkz: ata binen aorta)
(bkz: fallot tetralojisi)
yunancadan yukari cikan anlamina geliyor.(kaldirmak,tasimak gibi anlami da olabilir)
kalbin sol ventrikülünden çıkan, vücudun alt ve üst bölümlerine kan götüren ana arter, en büyük atardamar.

üç parçada incelenir. pars asendens aorta, arcus aorta ve desendens aorta. kalpten yukarı doğru çıkıp ark yapana kadar olan parçası ascendens aortadır. ark yaptığı yer arcus aortadır. arktan sonra aşağı doğru inen kısmı ise descendens aortadır. arcus aortadan üç ayrı arter çıkarak vücudun üst tarafını eksteremiteler dahil besler. bu arktan çıkan arterlerin en sağda olanı truncus brachiosephalicustur ve bu arter a. carotis communis dextra ve a. subclavia dextra olarak ikiye ayrılır. arktan çıkan diğer iki arter ise a. carotis communis sinistra ve a. subclavia sinistradır. aortun inen descendens bölümü ise vücudun alt taraflarını besler. bu descendens aorta ise pars thoracica ve pars abdominalis olarak iki bölümde incelenir. t4 - t12 omurları arasındaki bölümü pars thoracica aortadır. aortun t12 omuru hizasında diaphragmadaki hiatus aorticustan geçtikten sonra l4 omuruna kadar olan bölümü ise pars abdominalis aorta olarak adlandırılır. l4 seviyesinde ise a. iliaca communis dextra ve a. iliaca communis sinistra olarak ikiye ayrılır.


içerik kuralları - iletişim