Tıbbiyeli Radyo Yayında!

arixtra

faktör 10 üzerinden etki gösteren, fondaparinux içeren ilaç.

içerik kuralları - iletişim