arthur rimbaud

16 yaşında başladığı şiire 20 yaşında veda etmiş, o yaşta o şiirleri nasıl yazdığını anlamaya çalıştığım( biz o sıra integralin türevin tersi olduğunu idraka çalışıyorduk) şair. dünyada ve türk edebiyatında yarattığı etki aşırı derecede fazla. sembolizmin kurucusu. hiç de sıradan olmayan hayatı. sürekli evden kaçması. yaşadığı eşcinsel ilişki. yaptığı seyahatler. kanser olması. bacağının kesilmesi ve nihayetinde 37 yaşında ölmesi. belki de en somut arayış hikayesi ve en soyut sonuç.

içerik kuralları - iletişim