Tıbbiyeli Radyo Yayında!

avrupa

dünyayı sömürerek popüler olmuş, özellikle de afrika ve güney amerika faaliyetleri sebebiyle tarihi kanla lekeli en küçük ikinci kıta.
insan haklarını kendi vatandaşlarına karşı en iyi şekilde uygulayan ülkelerin batı kısımlarında bulunduğu , minnak ama içinde onlarca ulusun olduğu kıta..

tarihi olarak vikingler, germenler, gotlar önemli ırklarıdır.
latince/eski yunanca europa dan türeme sözcük
kelime kökeni
aramicede batı,uzaklaşmak anlamına gelen "reba" ;
akadçada aynı anlamlara gelen "erebu"
arapça yine aynı anlamlara gelen garp ile iç içedir
avrasya'nın batı ucunda yer alan ve coğrafi olmasından çok siyasi ve kültürel anlamda kıta. bu nedenle doğu sınırı tam belirli değildir.

her ne kadar avrupa kolonileşme ile anılsa da, aynı zamanda aslında türkiye'nin ege kıyılarının yerli halkı iyonların (yunan diyemeyiz çünkü batıdan gelenler lidyalılarla karışmış ve iyonlar olarak yeni bir anadolulu halk meydana gelmiştir.) başlattığı batı medeniyeti'nin aslına kavuştuğu, demokrasi ve bireysel hürriyetlerin en ileri olduğu kıtadır.

sonradan koloni kurulan yerlerin avrupalıların girmediği zamanlardaki tarihine bakarsanız öncesinde hep kan ve gözyaşı, yamyamlık ve barbarlık mevcuttur. basamaklı piramitlerinin tepesinde yakaladıkları insanların kafalarını kesip aşağıya yuvarlayan aztekler, kendi insanlarını kesip yiyen papua yeni gineliler (bunun yol açtığı nörodejeneratif kuru hastalığı ingiliz kolonileşmesinden sonra yamyamlığın yasaklanmasıyla eradike olmuştur), birbirlerine akıl almaz işkenceler yapan afrikalılar...
tabii ki avrupa tarihinde de çok büyük kıyımlar ve savaşlar olmuştur. ama diğer yerlerden farkı bunlar bir şekilde daha erken bir dönemde aşılabilmiştir.

işte anadolu ve rumeli'nin türkleri, coğrafi, antropolojik ve sosyokültürel olarak avrupalıdır. kimi avrupalılar ve kimi türkler bunu kabul etmese de.
*avrupa'ya giren ilk proto-türk dili konuşan kavim hunlar
*avrupa'da en büyük izleri bırakanlar avarlar, peçenekler, bulgarlar (volga bulgarları), oğuzlar, tatarlar ve sarışınlıkları ile bilinen kıpçak-kumanlar
*rumeli'de merkezlenmesi ile avrupa'nın ve dünya'nın büyük bir siyasi ve askeri gücü olmuş ve ortadoğuluları egemenliği altına almış, roma'nın devamını teşkil etmiş son türk imparatorluğu (osmanlı hanedanı)
*ve nihayet tanzimattan beri gelen batılılaşma hareketinin cumhuriyet devrinde kemale ermesi ile cumhuriyet'in türkleri
sonra gidip de "turkey is not europe" diyorlar.
doğu karadeniz için çaya verilen suni gübrenin genel adıdır.

misal bir amca nereye gidiyorsun sorusuna "avrupaya" şeklinde cevap verebilir.

jargonu bilmeyeni şoka sokan böyle diyaloglar yaşanabilir.
kralların kıtası.

gerçek bir düzenin hüküm sürdüğü yer. düzensizlikten ve disiplinsizlikten hiç haz etmiyorum. bu sebeble bir gün hayatımın geri kalanını bu kara parçasında geçirmek istiyorum.

içerik kuralları - iletişim