aynı nehirde iki kez yıkanılmaz – Tıbbiyeli Sözlük