barret özefagusu

özefagusta squamoz epitelin yerini kolumnar epitelin almasıyla oluşur. biyopside intestinal metaplazinin yani intestinal goblet hücrelerinin görülmesiyle karekterizedir. ozefagus kanseri için predispozan bir faktördür.
genel popülasyona göre özofagus adenokanser olma riski barretli hastalarda 40 kat daha fazladır.

lezyonun displazi derecesine göre takip ve tedavisi yapılır.
günümüzde artık bazı ülkelerde özofagusun en sık kanseri adenoca olarak kabul ediliyor ve adeno ca nın en önemli risk faktörü barret özofagusu.
"no goblet, no barret" sözüyle hocamızın hafızalarımıza kazıdığı hastalık. yani diyor ki kadın yoksa gözyaşı da yok.. yok yok bu o değildi galiba.

içerik kuralları - iletişim