bektaşilik

anadolu ve rumeli'de bütünüyle türklüğün bağrından çıkmış bir inanç sistemidir. hacı bektaş veli ile ilişkilendirilmiş ancak balım sultan tarafından kurulmuştur. türk imparatorluğu'nun * kuruluş felsefesi de özünde yumuşak ve hoşgörülü bir iklim oluşturmuş bektaşiliktir. yine 14. yüzyılda kurulan yeniçeri ocağının özü de bu inanç sistemiydi. bektaşilik şanssız bir biçimde 1826'da yeniçeriliğin ilgası ile birlikte bu ocak ile ilişkilendirildiğinden zayıflamıştır. öyle ki türk kültürünün bir ürünü olan bu inancın günümüzdeki merkezi arnavutluk'tadır.

bektaşi dedeleri ve babaları, balkanların türkleşmesinde önemli etkiye sahiptir. onlar budapeşte'ye kadar uzanmıştır ki bu şehirde ayakta kalan tek türk yapısı olan gül baba türbesi merzifon'da doğup budin'de ölen bu bektaşi babasına aittir.

ailesel olarak türkiye'deki çoğu vatandaş gibi standart sünni-hanefi gelenekten gelen, evrensel inanç bazında ise agnostik bir dünya görüşüne sahip olan tarafımı oldukça etkilemiştir.

içerik kuralları - iletişim