bezmialem vakıf üniversitesi tıbbi araştırmalar kulubü – Tıbbiyeli Sözlük
bilim ve sağlık ekseninde araştırma yapan, merak duyan, sağlık alanında eğitim gören tüm öğrencilere-gönüllülere- kollektif bir biçimde öğrenme ortamı oluşturmayı gaye edinen bilimsel araştırma topluluğu
her ne kadar isminde "tıbbi" kelimesi bulunsa da faaliyet alanın tüm sağlık bilimlerini kapsamaktadır.