İkinci göktürk devleti'nin 717-734 yılları arası hüküm sürmüş dördüncü kağanı. Orhun yazıtlarında adı geçen kişi. kül tiginin ağabeyi, ilteriş kağan'ın oğlu.
Devletin başına geçtiği 717de dağınık Göktürkleri bir bayrak altına alıp tekrar ilham vermiş, ayaklanan kabileleri düzenli ordusu ile yenmiştir. Kendisine karşı sefer düzenleyen tang hanedanlığı yonetimindeki çin'i durdurmuştur. Güçlü ve iradeli bir kumandan olduğu kadar adı gibi bilge bir kağandır. Bilge kağan yazıtları kendi adına yazılmıştır.
Çin hakkındaki şu sözleri ilginçtir:
"Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa kabilesine, milletine, akrabasına kadar barındırmaz imiş"