bone wax

kemik kesimi (osteotomi) sonrasında kemik kaynaklı kanamayı mekanik bariyer oluşturarak durdurduran steril bir üründür. ilk olarak ortopedik cerrahide kullanılsa da uzun süredir kalp damar cerrahide sternotomide kanama durdurucu olarak kullanılan ürünlerdendir. özellikle sternotomide kanamaya bağlı olarak post op dönemde hematom olması enfeksiyon özellikle mediastinit riskini de artıran hayati tehlike arzeden ve bu nedenle resternotomi gerektiren bir durumdur. bone wax'in kanama durdurucu etkisi yanında eleştirilen tarafı da absorbe olmaması nedeniyle sternal kaynaşmayı geciktirdiği ve sternal dehisense (ayrışma) yol açtığı şeklindedir. buna yönelik yapılan çalışmalarda bone wax kullanımının bu tür etkileri kanıtlanmamış. daha doğrusu bu yan etki bakımından kullanılması ile kullanılmaması arasında anlamlı farklılık saptanmamış.

içerik kuralları - iletişim