bordetella pertussis

pertussis'e neden olan aerobik, nonmotil, gram negatif kokobasil. hava yolundan bulaşıcıdır. pertussis toxin'i üretir. tedavide azitromisin, eritromisin, klaritromisin kullanılır.
boğmaca etkeni bakteridir.
bir bakteri enfeksiyonu olan boğmaca'nın etkeni, beklenenin aksine lökositoz değil lenfositoz yapar.
bordetella sınıfı bakteriler ismini belçikalı bakteriyolog dr. jules bordet'dan almaktadır. bu bakteri ilk olarak 1906 yılında jules bordet ve octave gengou tarafından izole edilip üretilmiştir (bordet-gengou besiyeri). bu çalışma 1919 yılında nobel tıp ve fizyoloji ödülü kazanmalarını sağlamıştır. pertussis kelimesi ise ingilizce per- ve latince tussis kelimelerinden türetilmiştir yoğun öksürük anlamına gelmektedir.

içerik kuralları - iletişim