boston tea party – Tıbbiyeli Sözlük
katılmayanın çok büyük şey kaçırdığı partidir.
neticede 7 yıl savaşlarının getirdiği mali yükü sömürgelere vergi olarak dönen ingilizlerin, 13 kolonilerin vergilerini tam ayarlayamayıp çay ve şekerlerin vergisine abanması sonucu ortaya çıkan bir boykot ve protesto hareketidir; ingilizlerin çayları denize dökülmüştür. ingilizler buna daha fazla vergi (mesela bu çılgın partide dökülen çayın maliyeti gibi) gibi yaptırımlar olarak tepki verince 13 koloniler, yavaşça "kalkalım, o zaman biz" moduna girerler. (bkz:amerikan bağımsızlık savaşı)