brexit

trentry korkusuyla gerçekleşmiş hadisedir.
brexit akabinde departugal, italeave, czechout, outria, finish, latervia, goatia, bailgium ve nethermind olarak serinin tamamlanması beklenmektedir. geriye sadece remainia kalacakmış.
ingilterenin yaramaz çocuklarla uğraşmaktan bıkması olarak açıklanabilecek hadise

içerik kuralları - iletişim