buried bumper sendromu

peg'in az ve geç görülen fakat ciddi bir komplikasyonu. nam-ı diğer gömülü tampon sendromu.

gastrostomi tüpünün gastrik ya da cilt altına migrasyonu olarak tarifleyebiliriz.

peg kanülünün iç tamponu stoma boyunca ilerleyip mide mukozası ile derinin arasında herhangi bir yerde durur. stoma kanalı tamponun etrafında abse kavitesine dönüşerek mide lümenine doğru fistülize olur.

gastrointestinal kanama, perforasyon, peritonit, intraabdominal/abdominal duvar absesi, flegmon gibi komplikasyonları vardır.

tespit edildiğinde endoskopik veya cerrahi olarak tüpün çıkarılarak neden olduğu komplikasyonların tedavi edilmesi gerekir.

içerik kuralları - iletişim