Burjuva üretim çılgınlığına kapılmış, üretmek ve satmak için ahlak, namus, din, aile, millet, insanlık gibi sosyal varlıkların topunu birden gözden çıkarmış bir rezillik toplamıdır. Bunu yetiştirmek kolay değil, yetiştirilemez bu meret. Onu şartlar hazırlar... Demiş Kemal Tahir
Etimolojik olarak kentli, şehirde yaşayan gibi bir anlamı vardır. Ortaçağda şehirler surlar, burçlar ile sarılıyordu. Burjuva da o surların içinde yaşayan kentlilerdir.Avrupa'da bazı kentlerin sonunun "burg" ile bitmesi de size ipucu olabilir.
bourgeois, şehirli demektir. arapça' daki "medeni" ye denk gelir hemen hemen. bu toplum sınıfımız aristokratlardan sonra gelirler. aristokratların kan bağıyla sahip olduklarına çeşitli yollarla sahip olmuşlardır bazen aristokrata evrilenleri de olmuştur.

sermayeyi elinde tutan burjuvalar, rönesans ve reform hareketleriyle birlikte toplumda egemen sınıf haline gelmeye başlar ve en sonunda fransız devrimini gerçekleştirirler. fransız devrimi burjuvaların iktidarı elegeçirmesidir. bu tarihsel materyalist bakış açısına göre, proletarya devriminin gerçekleşmesi için toplumun burjuva devrimini gerçekleştirmiş olması, burjuva sınıfını geliştirmiş olması gerekir çünkü proleterler, köylünün yanısıra esas olarak sanayileşmiş üretim bandında yer alan işçilerdir. sermaye ise burjuvalardır. gerçi kısa bir şekilde bunu, işçi sınıfının burjuvayla birlikte ortaya çıkmasıyla açıklayabiliriz.