çalışma motivasyonu

çalışma motivasyonu neydi?
çalışma motivasyonu emekti.

içerik kuralları - iletişim