calot üçgeniductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğer’in margo superior’u arasında kalan üçgen alana verilen isimdir. içerisinden a.cystica’nın geçmesi nedeniyle safra kesesi ameliyatlarında önem taşır.

içerik kuralları - iletişim