capella

yaklaşık 43 ışıkyılı uzaklıkta yer alan ikisi dev ikisi cüce olmak üzere dört yıldızdan oluşan yıldız sistemidir. iki dev yıldız biri güneş'ten çap olarak yaklaşık 12 diğeri 9 kat büyük olup henüz sarı ışık spektrumunda ve ömrünün sonlarına; kırmızı dev aşamasına yaklaşmaktadır. diğer iki cüce ise kızıl cüce yıldızlar olup boyutça güneş'ten ufaktır.
capella yıldızları gece gökyüzünde tek bir yıldız şeklinde görülür. 6. en parlak yıldızdır. arabacı (auriga) takımyıldızında yer alır.
güneş (sol) ile büyüklük karşılaştırılması şu resimde verilmiş:


capella keçi yıldızı olarak bilinir. claudius ptolemaeus'un Μαθηματικὴ Σύνταξις (mathematike sintaksis- almagest olarak da bilinir.) adlı eserinde geleneksel astronomide "arabacı takımyıldızının arabacısının taşıdığı keçi" olarak bahsedilmiştir. arap kaynaklarında العيوق (el-ayyuk) olarak geçmektedir. bu kelimnin arapça'da direkt bir anlamı yoktur, yunanca keçi anlamındaki aiga'dan geliyor olabilir.

türkçe'deki "ayyuka çıkmak" deyimindeki ayyuk, capella yıldızıdır.

içerik kuralları - iletişim