cemaat

denince akla son zamanlarda malum p. i. ç. (paralel ihanet çetesi) geliyor. bu şebeke tarafından kavram kirletilmeye çalışılıyor. cem sözcüğünden köken alır. kabaca topluluk manasına gelir. kafirler de pek tabii cemaat olabilirler. islami cemaat denince (hadislerde bahsedilen) tüm müslümanları içine alan kavramdır. yani ben herhangi bir arkadaşımla bir araya gelince cemaat olmuş olurum ve bu şekilde namaz kılarım. zındıklar herzamanki gibi(yukarda görüldüğü üzere) bunu da değerlerimize bok atmak için kullanacaklardır
laik devletlerde yeri olmayan durumdur.
dini anlamda sadece islamiyette olduğu düşünülen yanlış bilgi.
her dinde olabilen dini fanatikler topluluğuna cemaat denir.

normalde topluluk demektir.
cemaat kavramı belirtildiği üzere kısaca topluluk demektir
cemiyet ,cem olma,cami,cuma vs vs gibi kelimelerle akrabadır

dini terim olarak günümüz manasında kullanımını laiklikten sonra almış ve bu anlamda laikliğin bir mahsulü olarak toplum hayatımıza girmiştir
şöyle ki tarikat tekke zaviye şu bu ..bunlar kapatılınca yerine cemaatler bitmiştir.
bu bağlamda kısaca tanımlamak gerekirse "laik islami tarikatlere cemaat denir"
bunlar için para,kişi sayısı,reklam,güç her şeyden önemli olup tam bir entegrasyon ile sisteme hizmet edip nemalanmak ve çıkar sağlamak yegane değerdir

(bkz: nur cemaati)
(bkz: ismailağa cemaati)
(bkz: menzil cemaati)

içerik kuralları - iletişim