cipro

dna sentezini inhibe ederek bakterisidal etki gösterir, bakterideki primer hedefi dna giraz(topoizomeraz ıı) enzimidir. eklem kartilajında harabiyet, testiküler atrofi, lenste opasite gibi patolojilere neden olmasından ötürü 18 yaşından küçüklere ve hamilelere yazılması kontraendike olan antibiyotiktir. solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan kardeşi için (bkz: levofloksasin) (bkz: tavanic)
çatır çatır hap yutan insanı haptan tiksindiren ilaç.
acı bu ya.
ben bundan atasözü bile çıkarırım,
buyrun `cipro sana acı geliyorsa, hayatta hiç acı çekmemişsin`
hastanede her menenjit söylentisi dolaştığında ağzıma 500 lük ürününden 1 tane azıma attığım beyaz şey
edit : imla babe
diğer kardeşlerine göre kısa etkili olduğu için 2x1 kullanılır
göbek altı neredeyse tüm enfeksiyonlarda çerez gibi tüketildiği için artık ayağa düşmüştür. kinolon ailesinin asaletini üzerinde taşımamaktadır
bakterial topoizomeraz ıı (dna giraz) inhibitorü. spektrumu geniş bir ilaçtır. küçük çocuğa ve gebeye yazılmaz falan filan derken e coli iyesinde çok iyi bir ilaç. ama ülkemizde direnç yüzde 30 u geçti bile. o yüzden herkese yazmamak lazım.
gfr glomerüler filtrasyon hızı %50'in altına indiğinde renal doz ayarlaması yapılması gereken, her kinolon grubu antibiyotik gibi nalidiksik asit türevi olan antibiyotik. kondrotoksik olduğu için 18 yaş altında kullanılmaz, gaba reseptörünü antagonize ettiği için prokonvülzandır(%1 oranında deliryum-ajitasyon-nöbete yol açabilir). aynı zamanda uzun qt sendromuna neden olabileceğinden elektrolit bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

pseudomonaslar dahil geniş bir gram-negatif, orta derecede de gram pozitif etkinliğe sahiptir.

primeri bilinmeyen enfeksiyon şüphelerinde daha yüksek perdeden antibiyotik seçmek yerine ilk aşamada tercih edilebilir. monoterapi olarak çok önerilmese de klinik olarak gözlemlerim neticesinde oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim.

içerik kuralları - iletişim