cogito ergo sum

düşünüyorum öyleyse varım
(bkz: descartes)
(bkz: cogito ergo sum)
kesin olan bir şey var
bir şeyin varlığından şüphe etmek
şüphe etmek düşünmektir
düşünmekse var olmaktır
o halde var olduğum şüphesizdir
düşünüyorum o halde varım

içerik kuralları - iletişim