arteria epigastrica inferiorun pubik dalı obturator arterin aynı isimli dalı ile anastomoz yapınca oluşur.
Hatalı cerrahi müdahalesi ölüme varabilecek etkilere sahip inferior epigastrik arter ve obturator arterin ramus pubicuslarının anastomozuyla oluşan varyant.
(bkz:ölüm tacı)
pelvik-asetabular kırıklarda kullanılan cerrahi yaklaşımlarda karşımıza çıkan (ilioinguinal yaklaşım ve stoppa gibi) kabaca eksternal iliak ve internal iliak arter arasındaki anastomoz.
daha ayrıntılı olarak inferior epigastrik arter ile obturator arter arasındaki anastomoz.

bağlanmadan kesilmemesi makbuldür,, önümüz kan gölü oluyormuş yoksa.